Rövid ismertető


A SZOVA Nonprofit Zrt. egyik fő tevékenysége a társasházkezelés. Jelenleg több mint 250 társasházban látuk el a teljes körű közös képviseletet, valamint az önkormányzati tulajdonban levő speciális rendeltetésű ingatlanok kezelésért is felelünk.
Az osztály feladata a társasházak üzemeltetése, karbantartása, a társasházkezelés egyéb feladatainak ellátása, valamint a Zrt. által kezelt épületek víz- és csatornadíjának figyelemmel kísérése, felosztása és továbbhárítása. Ezen kívül kezeli az önkormányzati tulajdonban lévő ideiglenesen átadott és speciális rendeltetésű ingatlanokat, ilyen a 11-es huszár úti laktanya, vagy az Aréna Savaria sportcsarnok.

Ennek keretében gondoskodunk

 • a társasház üzemeltetéséről
 • a költség elszámolásról
 • és a közös képviselettel járó egyéb feladatok ellátásáról.

Új társasházak esetében lebonyolítjuk az alakuló közgyűlést, előkészítjük és közgyűlés elé terjesztjük a társasház Szervezeti – és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét.
Gondoskodunk a közös tulajdont érintő garanciális és szavatossági igények érvényesítéséről.

Régi társasházak esetében felülvizsgáljuk az üzemeltetés körülményeit, a műszaki állapotot és a szabályzatokat.
Ezután javaslatot készítünk az éves költségvetésre, a középtávú felújításokra és a szabályzatok esetleges módosítására.


Munkánkat a tulajdonosok közül választott számvizsgálókkal vagy megbízottakkal együttműködve látjuk el, a társasházi törvény keretei között.
 

Társasház üzemeltetés

 • közüzemi díjak kifizetése
 • közös tulajdonban lévő épületszerkezetek, gépészeti és elektromos hálózatok fenntartása
 • közös használatú helyiségek, területek, épület előtti járda tisztántartásának megszervezése igény estén

Költségelszámolás

 • évenkénti költségvetés készítése
 • közös költség befizetése csekken vagy átutalással
 • a társasházi alkalmazottak és tisztségviselők díjazásával kapcsolatos ügyintézés
 • közös tulajdon hasznosítása esetén számlázás, adóbevallás
 • a társasház kiadásainak és bevételeinek könyvelése pénzforgalom alapján
 • évente elszámolás a tulajdonosokkal, társasházi valamint egyéni elszámolás elkészítése

A közös képviselettel járó egyéb feladatok

 • kérelmek, panaszügyek elbírálása
 • a tulajdonosok jogos érdekeinek képviselete társasházon belül és egyéb esetekben
 • hátralékkezelés
 • nagy értékű felújítási munkák lebonyolítása
 • tervezés, engedélyezés, kivitelező kiválasztás, műszaki ellenőrzés, hitelügyek és pályázatok lebonyolítása, szavatossági ügyintézés

Kapcsolódó dokumentumok: