Tájékoztatás a nem szabvány hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos tudnivalókról

Az elmúlt időszakban lakossági bejelentések érkeztek, melyek a hulladékgyűjtő edények ürítése során bekövetkezett sérülésekre, törésekre vonatkoztak és mely esetek kivizsgálása során megállapításra került, hogy az ürítésre kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem felelt meg a gépi ürítésre alkalmas hulladékgyűjtő edényekről szóló, hatályban lévő MSZ EN 840-1:2013 és MSZ EN 840-1:2020 szabványoknak. Amely gyűjtőedények nem rendelkeznek ezen azonosítók egyikével sem, azok nem alkalmasak a hulladékgyűjtő edény hulladékgyűjtő gépjármű által történő ürítésére.


Mivel a lakosság magas számban rendelkezik szabványnak nem megfelelő gyűjtőedénnyel, így a SZOVA NZrt. 2021. 11. 26-án lakossági tájékoztatót tett közzé a honlapján a hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos problémákról, mely tájékoztató teljeskörű információt adott a gépi ürítésre alkalmas szabványos gyűjtőedények használatának szükségességéről, az ennek elmulasztásával járó kockázatokról, az edényzet sérülésének lehetőségéről és arról, hogy a nem szabvány vagy elhasználódott gyűjtőedényben keletkező sérülések esetén a közszolgáltató felelősséget nem vállal, kárt nem térít meg.

Minden (lakos vagy gépkocsivezető által) bejelentett edényzet sérülés esetében munkatársaink kivizsgálják az esetet, és a kivizsgálás eredményéről tájékoztatják a bejelentőt. Amennyiben szabványedény sérülése Társaságunk hibájából történik (nem az edény természetes elhasználódásából), azt megjavítjuk, vagy szükség esetén cseréljük.

Az előírt szabványnak nem megfelelő, illetve elhasználódott, elöregedett edények használatából eredő sérülések, károk közszolgáltató általi megtérítése azonban a szolgáltatótól nem várható el.

Az ürítés során megsérült, tudomásunkra jutott nem szabványos edények halaszthatatlanná vált – érintett ingatlanhasználó általi – lecseréléséig (a következő ürítési napig) a SZOVA NZrt. zsákot biztosít a kommunális hulladék gyűjtésének zavartalan biztosítására.

2022. szeptember 27-től az érintett lakosság közvetlen és folyamatos tájékoztatása mellett a lakosság szélesebb körben való megszólításaként a közösségi médiában, a www.szova.hu, a www.szomhull.hu, a www.nyugat.hu, valamint a Vas Népe online és a Savaria Fórum internetes és papír alapú kiadványaiban tájékoztatás jelent meg a fontos tudnivalókról, hogy az érintett lakosok eleget tehessenek a közszolgáltatás résztvevőiként rájuk is vonatkozó előírásoknak.