Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent a téli felkészülés?

A téli felkészülés komoly tervezést és háttérmunkát jelent. Eredményeképpen szükség esetén zökkenőmentesen tudjuk megkezdeni a hó- és síkosságmentesítési tevékenységet.
Kijelöljük például a felkészülés során a tevékenységben részt vevő kollégákat, és gépjárműveket, utóbbiakon elvégezzük a szükséges karbantartási munkálatokat. Priorizáljuk és felülvizsgáljuk az egyes körzeteket, ha szükség van rá, módosítjuk a körzethatárokat. Felvesszük a kapcsolatot a szerződött a cégekkel, hogy számíthassunk a munkájukra szükség esetén. Feltöltjük továbbá a Körmendi úti Hulladékudvarban található raktárunkat 500 tonna ipari sóval, 200 tonna 2-5-ös zúzalékkal és 1 tonna calcium kloriddal. (A készletet a fogyás függvényében majd folyamatosan pótoljuk.)
A SZOVA Nonprofit Zrt. 2021-ben 15 gépjárművel és csaknem 50, a munkálatokban részt vevő kollégával végzi a hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos feladatokat. Ezek a munkatársak és a gépek viszont nem egyszerre, egy időben teljesítenek szolgálatot.
 
Mit jelent a téli készenlét?

Társaságunk a téli időszakban 24 órás otthoni ügyeleti rendszert működtet. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az ügyeletes autónk folyamatosan járja Szombathely város útjait és ha az ügyeletvezető kockázatos úthelyzetet vagy időjárási jelenséget tapasztal, akkor mozgósítja a hó- és síkosságmentesítésben résztvevő csapatot. Meghatározza, hány munkagépre és munkatársra van szükség a feladatok elvégzésére, értesíti az ügyeletes, valószínűleg éppen alvó kollégákat, akik mielőbb felveszik a munkát a Jászai Mari utcai telephelyünkön és a Körmendi úti Hulladékudvarban megtankolják a gépjárműveket sóval. Ezután kezdődik meg a konkrét hó- és síkosságmentesítés.
 
Csúszik/havas a burkolat. Mikor kezdik meg a munkát?

Amennyiben az időjárási előrejelzések alapján számíthatunk az útburkolat síkossá válására, havazásra, megelőző jelleggel is beavatkozunk. A preventív sózásra tehát már azelőtt sor kerül, hogy az út csúszós/havas lenne.
Nem várt időjárási jelenség esetén azonban nincs lehetőségünk az azonnali munkakezdésre, az észleléstől számítva hosszabb idő is eltelhet, mire az utakon vannak a kollégáink.
Ennek egyik oka az előző kérdésnél bemutatott otthoni ügyeleti rendszer, a másik pedig az, hogy a hó- és síkosságmentesítésben részt vevő gépjárműveink multifunkcionálisak. Amikor épp nem fagy, vagy havazik, akkor ezeket a munkagépeket a hulladékszállításban, vagy az útépítésben használjuk. Nem várt téli esemény esetén ki kell őket vennünk eredeti feladatkörükből és átszerelni őket, hogy alkalmasak legyenek a sószórásra/hótolásra.
A téli készenlétes kollégáinknak sem csupán a hó- és síkosságmentesítésben van feladatuk, ők azok az emberek, akik a hulladékszállító járműveket vezetik nap, mint nap.
A fent leírtak egyben azt is jelentik, hogy amikor hó- és síkosságmentesítésre van szükség, abban az időszakban a hulladékszállításban annyival kevesebb munkatásunk és munkagépünk vesz részt, ahányan a téli feladatokon dolgoznak.
Felvetődhet a kérdés: miért nem rendelkezünk azonnal bevethető, speciális gépjárművekkel, illetve miért nem veszünk fel olyan kollégákat, akiknek csak ez a feladata? Annak ellenére, hogy gyorsabban tudnánk reagálni, egyáltalán nem lenne gazdaságos lépés, hiszen az év néhány napját leszámítva ezeknek a munkatársaknak nem tudnánk feladatot adni, a munkagépek pedig kihasználatlanul állnának.
Mely útszakaszokon végez hó- és síkosságmentesítést a SZOVA Nonprofit Zrt?
A hóeltakarítási, síkosságmentesítési feladataink Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő közútjait és azok műtárgyait, járdáit, buszmegállóit, kerékpárútjait, valamint a belvárosi parkolók útjait, parkoló automaták környékét, hulladékgyűjtő szigeteket és a belvároson kívüli parkolók útjait érintik.
 
Fontos tudni, hogy a biztonságos téli közlekedés körülményeinek megteremtése a hóeltakarítást és síkosságmentesítést végző szervezetek és vállalkozások (köztük társaságunk), illetve magánszemélyek együttes felelőssége. Szombathelyen a 33/2012. (XI. 12.), valamint a 24/2013. (VI. 6.) számú önkormányzati rendeletek foglalkoznak a hó- és síkosságmentesítéssel, kimondottan a SZOVA Nonprofit Zrt. ezzel kapcsolatos feladatait pedig a Hulladékgazdálkodási igazgatóság téli útüzemeltetési terve foglalja össze.
 
Milyen szempontok szerint végzik a hó- és síkosságmentesítést?
 
Az utak hó- és síkosságmentesítése 3 ütemben és 23, illetve 21 körzetben történik gépi erővel. Itt elsőbbséget élveznek a fő közlekedési útvonalak, a lejtős szakaszok, hidak, felüljárók. Ha ezeket a szakaszokat rendbe tettük, akkor következhetnek a mellékutak.
 
Mivel nagy terület hó- és síkosságmentesítéséről kell gondoskodnunk, a járatok fordulóköre minden esetben több óra, intenzív havazás esetén pedig ennyi idő alatt akár 5-10 hó is lehullhat. Ezt figyelembe véve az utak folyamatos takarítása mellett sem tudunk száraz, fekete burkolatot garantálni.
 
A járdák, parkolók, kerékpárutak, buszmegállók, parkoló automaták, és hulladékgyűjtő szigetek hó- és síkosságmentesítése az utakkal párhuzamosan, szintén körzetekre osztva, gépi és kézi erővel történik.
 
Mikor történik sózás és mikor lehet eltolni a havat?
 
Időjárási előrejelzések alapján még a burkolat síkossá válása, vagy a havazás megkezdése előtt megelőző jelleggel alásózást végeznek a munkatársaink. Ennek az a célja, hogy a frissen lehullott csapadék ne fagyjon rá rögtön a burkolatra. Amíg a hó vastagsága nem éri el az 5 centimétert, csak sószórásra van lehetőség. Amennyiben legalább 5 cm téli csapadék hullott, megkezdjük a hótolást.
 
A fent leírtak miatt fordulhat elő, hogy a lakosság felemelt hótoló adapterrel közlekedő gépkocsival találkozik az utakon. Ezek a munkagépek is dolgoznak, de a vékony hóvastagság miatt „csak” sóznak, mivel még nem tudnak havat tolni.
 
Fel van sózva az út, mégsem olvadt fel rajta a hó. Mi az oka?
 
Az alkalmazott síkosságmentesítő anyag akkor fejti ki leginkább olvasztó hatását, ha a felszórt felület hőt kap. A forgalmas útszakaszokon a síkosságmentesítő anyag előbb ki tudja fejteni hatását a gumiabroncsok súrlódása által termelt hő hatására, mint azokon a mellékutakon, ahol kevesebb jármű fordul meg. Hiába forgalmas, ha bedugult az út, az ott araszoló gépkocsik gumija elenyésző hőt termel, így szintén lassan olvad fel a jég, vagy összetapadt hó.
 
Hogyan induljak útnak gépkocsival, ha havas vagy csúszós útszakasszal találkozhatok?
Kérjük az autósokat, hogy kizárólag a téli útviszonyokra felkészített (téli gumival felszerelt) gépjárművekkel vegyenek részt a közúti közlekedésben és mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezessenek. Sokat jelent a hó- és síkosságmentesítésben részt vevő kollégáink számára, ha munkavégzésük során a gépjárművezetők segítik és nem akadályozzák őket a haladásukban.