Hulladékgazdálkodási tevékenységek


Közszolgáltatás
 
Társaságunk a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. alvállalkozójaként közszolgáltatással összefüggő hulladékgyűjtési, szállítási feladatokat is végez, elszállítja mindazokat a szerves és szervetlen hulladékokat, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, közterületeken keletkeznek.
Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

A közszolgáltatással kapcsolatos további információkat – ürítési díjak, szállítási időpontok, szerződéskötés, -módosítás, -megszüntetés, eseti megrendelések – az ügyintézés (http://szova.hu/HULLADeKGAZDaLKODaSI_IGAZGAToSaG/Szerzodeskotes.html) menüpont alatt olvashatják el. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretében, területi szolgáltatóként végzett szolgáltatásaink nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket itt éri el.
 
Társaságunk a települési hulladék szállításán kívül továbbra is vállalja építési és termelési hulladékok szállítását, kezelését. Ehhez különböző méretű konténereket tudunk rendelkezésre bocsátani mind a vállalkozások, mind a családi ház építők által megrendelt igények kielégítésére.
 
 
Lomtalanítás
 
A lomtalanítás során az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakosság megszabadulhat a rendszeres hulladékgyűjtés során el nem szállítható (a szabványos szeméttároló edényzetbe a méretük miatt el nem helyezhető), a lakásban, háztartásban feleslegessé vagy selejtessé vált tárgyaktól (bútor, eszköz stb.).
 
A lomtalanítási akció a lakosságra és a lakóingatlanokra vonatkozik, így intézmények, garázstulajdonosok, kiskert tulajdonosok, vállalkozások, kereskedelmi egységek nem vehetik igénybe.
 
A közszolgáltatási területet körzetekre bontva, előre meghirdetett napokon kerül sor a lomtalanításra, melyről részletesen az alábbi linken tájékozódhat: http://szova.hu/LOMTALANiTaS8.html
 
 
Szelektív hulladékgyűjtés
 
Három lehetőséget kínálunk Szombathelyen a szelektíven gyűjtött hulladékok leadására:
  • szelektív gyűjtőszigetek a város különböző pontjain (papír, műanyag és fém, üveg hulladéktípusok),
  • házhoz menő szelektív zsákos gyűjtés (papír, műanyag és fém hulladéktípusok),
  • leadás a Hulladékudvarban (lenti táblázat szerint)
 
A gyűjtőszigetek konténereinek ürítését külön erre a célra rendszeresített gépjárművekkel végezzük, az egyes napokon eltérő típusú hulladékokat szállítjuk el, a zsákokban gyűjtött szelektív hulladék pedig válogatásra kerül.
 
Mi kerülhet az egyes szelektív hulladék típusokba?

 
 
  • Vegyes papír, hullámkarton: újság, könyv, csomagolópapír, kisebb papírdoboz, kartondoboz, csomagolásból származó nagyobb méretű kartonpapír dobozok, italos kartondoboz: kiöblített tejes-, gyümölcsleves
 
  • Italos PET-palackok és azok lecsavart kupakjai, flakonok, szatyrok, fóliák (csak csomagolási műanyag)
 
  • konzerv- és italos fémdobozok
 
  • sörös, boros, szörpös, befőttes üveg, mindenféle öblös üveg
 
A szelektív zsákos gyűjtés szombathelyi időpontjaiért és helyszíneiért kattintson ide, a vidéki helyszíneket és időpontokat pedig ide kattintva találja.

Zöldhulladék-gyűjtés
 
Zöldhulladék a kommunális gyűjtőedénybe nem tehető.
A vegetációs időszakban havi egy alkalommal, díjmentesen szállítjuk el a háztartásokban keletkező zöldhulladékot az ügyfelektől, akik a hulladékudvarban is leadhatják a zöldhulladékukat.
A szolgáltatás regisztrációhoz kötött, amit a http://szova.hu/Zoldhulladekgyujtes.html oldalon lehet megtenni.
 
Konténerrendeléssel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségen tud érdeklődni munkanapokon:
 
hétfő-csütörtök:                 07:00 - 14:00
péntek                               07:00 - 12:00
 
cím:                                   9700 Szombathely, Boglárka utca 2.
telefonszám:                     +36 94/900-458
e-mail:                                 kontenerrendeles@szova.hu
 
 
Hulladékkezelés
 
Erdei Iskola úti hulladéklerakó
A Szombathely, Erdei iskola úti hulladéklerakó telepünkön vállaljuk az engedélyünkben szereplő hulladékok átvételét, kezelését.
 
Nyitvatartás:
hétfő-péntek:                      07:00 - 17:00 (hulladék átvétel 16:45-ig),
szombat:                            07:00 - 15:00 (hulladék átvétel 14:45-ig),
vasárnap és ünnepnapokon zárva
 
telefonszám:                     +36 94/505-806
 
A hulladéklerakón lehetősége van a szombathelyi lakcímkártyával rendelkező lakosoknak évi maximum 3 alkalommal, alkalmanként maximum 1 tonna építési-bontási hulladék díjmentes leadására az arra kijelölt helyen. Azt ezt meghaladó mennyiségi és gyakorisági korláton felül díjfizetés ellenében további mennyiségben adható le az építési törmelék.
 
Körmendi úti hulladékudvar
 
Társaságunk létesítményüzemeltetőként jelenleg is működteti Szombathelyen, a Körmendi úton található hulladékudvart, ahol a lakosság számára van lehetőség szelektált hulladék ingyenes leadására az ügyféladatok lakcímkártya alapján történő, mérlegprogramban való rögzítése mellett.
 
A maximálisan átvehető mennyiségeken felül díjfizetés ellenében sincs lehetőség további hulladék leadására.

 
 

 
Nyitvatartás:
hétfő-péntek:                       06:00 - 18:00 (hulladék átvétel 17:45-ig),
szombat:                             06:00 - 14:00 (hulladék átvétel 13:45-ig),
vasárnap és ünnepnapokon zárva.
 
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a telep zárását megelőző negyed órával már nem áll módunkban Önöket beléptetni a telepre!
 
telefonszám:                     +36 94/505-254
e-mail:                                 hulladekudvar@szova.hu
 
A hulladékudvarban azonosító kódonként külön-külön mérlegelésre kerülnek a hulladékok a mérlegelési eljárásrendben előírtaknak megfelelően.
 
Kérjük, hogy amennyiben különböző típusú hulladékokat szállítanak be hozzánk, olyan módon helyezzék el őket a gépjárművükben, hogy azok könnyen szétválogathatók, mozgathatók és mérlegelhetők legyenek! Csak ilyen módon folyhat gördülékenyen az ügyintézés és válhat elkerülhetővé, hogy megnövekedjen a belépésnél a várakozási idő.
 
A hulladékudvarra beszállítható és átvehető hulladékok részletes leírása

 
Anyagáram HAK kód HAK kód szerinti megnevezés Gyűjtés módja Kvóta köteles Átvételi egység napi (kötelező) Átvételi egység éves (erre alkalmas udvarok esetében)
toner 08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner   igen 2 db/nap 10 db/év
fáradt olaj 13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj   igen 50 kg/nap -
papír és karton 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék kartonpapír kerül külön gyűjtésre nem - -
hungarocell 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék szennyezetten beérkező anyag (xps, eps) átvétele tilos igen 0,2 m3/nap -
fa csomagolási hulladék 15 01 03 fa csomagolási hulladék   nem - -
vegyes csomagolási hulladék 15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék műanyag csomagolási, fém csomagolási és kompozit nem - -
üveg csomagolási hulladék 15 01 07 üveg csomagolási hulladék  - csomagolási üveg (fehér, színes), illetve öblös üveg egybegyűjtve (1 frakciós gyűjtés, EPR),
- kopolit, és drótos üveg az építési-bontási hulladékban kerül gyűjtésre
nem - -
textil csomagolási hulladék 15 01 09 textil csomagolási hulladék   nem - -
kiürült festékes dobozok 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék   igen 10 kg/nap 50 kg/év
olajos flakonok
hajtógázas (spray) palackok 15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat   igen 5 kg/nap 10 kg/év
gumiabroncs 16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok kizárólag személygépjármű gumiabroncs kerül begyűjtésre a következő paraméterek szerint: 24”-os felső határig és bicikli gumiabroncs igen 4 db/nap 4 db/év
olajszűrő 16 01 07* olajszűrő   igen 2 db/nap 4 db/év
fékfolyadék 16 01 13* fékfolyadék   igen 5 kg/nap 10 kg/év
fagyálló 16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék   igen 20 kg/nap 60 kg/év
ólomakkumulátor 16 06 01* ólomakkumulátorok külön gyűjtendő nem - -
építési-bontási hulladék 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól - kopolit, és drótos üveg az építési-bontási hulladékban kerül gyűjtésre
- szaniter
- gyűjtés kizárólag zsák nélkül
igen 250 kg/nap 1000 kg/év
építési-bontási hulladék 17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól   igen 150 kg/nap 1000 kg/év
vegyes papír 20 01 01 papír és karton vegyes papír kerül külön gyűjtésre nem - -
síküveg 20 01 02 üveg síküveg külön gyűjtve keret nélkül nem - -
textil 20 01 11 textíliák   nem - -
oldószerek 20 01 13* oldószerek   igen 10 kg/nap 20 kg/év
növényvédő szer 20 01 19* növényvédő szer   igen 5 kg/nap 10 kg/év
fénycsövek, izzók 20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék Fontos, hogy ide kerüljenek a hulladékudvarba behozott lámpákban található izzók is! nem - -
étolaj, sütőzsír 20 01 25 étolaj és zsír a gyűjtés önálló (stand alone) edényekben történik nem - -
festékhulladék (oldószerbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) 20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták   igen 10 kg/nap 20 kg/év
nem veszélyes festékhulladék (vízbázisú festékek, lakkok, ragasztók stb.) 20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től   igen 20 kg/nap 50 kg/év
veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek    igen 2 kg/nap 10 kg/év
mosószerek 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től   igen 5 kg/nap 20 kg/év
kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai 20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók külön gyűjtendő nem - -
elemek és akkumulátorok 20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók   nem - -
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól Külön gyűjtendő az alábbiak szerint:
 
-nyáklapot és/vagy akkumulátort tartalmazó, csak roncsolással bontható
 -nyáklapot és akkumulátort nem, vagy már nem tartalmazó
 - hőcserélő, Gáztöltetet tartalmazó, veszélyes (Hűtő, légkondi, stb.)
 - síkképernyős (lapos) tv
 - képcsöves tv
- napelem külön gyűjtendő
nem - -
napelemek 20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól     - -
kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től Külön gyűjtendő az alábbiak szerint:

-nyáklapot és/vagy akkumulátort tartalmazó, csak roncsolással bontható  (ép bontatlan állapotban)
-nyáklapot és akkumulátort nem, vagy már nem tartalmazó
 
-síkképernyős (lapos) tv (ép bontatlan állapotban)
 
-képcsöves tv (ép bontatlan állapotban
 
-háztartási nagygépek (ép bontatlan állapotban)
 
-használt villanymotorok
 
-vegyes kábel hulladék
nem - -
fa hulladék (bútorok, fa hulladékok) 20 01 38 fa, amely különbözik 20 01 37-től   nem - -
egyéb műanyag 20 01 39 műanyagok - egyéb műanyag (kerti bútor, játék, keményebb alapanyagú műanyag hulladék, stb.)
- PVC
nem - -
egyéb fém hulladék 20 01 40 fémek külön kerüljön gyűjtésre a fém csomagolási hulladéktól (pl. fémcsap stb.) nem - -
zöldhulladék 20 02 01 biológiailag lebomló hulladék   igen 350 kg/nap 1750 kg/év
lom 20 03 07 lomhulladék - minőségi tulajdonságok szerint szelektált lom átvétele (szükség szerint időpont foglalás után) ingyenesen (szelektált lom: azaz az adott hulladékudvarban gyűjtött hasznosítható hulladékfrakcióktól (fa, bútor, műanyag, fém mentes) igen 150 kg/nap 600 kg/év
 
 
 
Hulladékgazdálkodási engedélyek

Kapcsolódó dokumentumok:
Egységes környezethasználati engedély
Komposztálási engedély
Engedély nem veszélyes hulladék gyűjtésére, szállítására
Engedély veszélyes hulladék szállítására, gyűjtésére