Rövid ismertető

Bérleménykezelési Osztály alaptevékenységét Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakás és nem lakás célú helyiségek kezelési feladatainak költséghatékony és jogszerű ellátása képezi az önkormányzat és társaságunk között fennálló üzemeltetési szerződés, a tulajdonos egyedi rendelkezései, valamint a hatályos jogszabályok biztosította keretek között.

Osztályunk látja el – a   bérlőkijelölés kivételével – az  önkormányzati tulajdonban álló, több, mint 2.200 lakás, a mintegy 500 nem lakás célú helyiség (üzlet, iroda, személy-gépkocsi tároló stb.) kezelését, az úgynevezett speciális bérlemények (Mérnök-Orvos-Pedagógus Ház, Nyugdíjas Bérlők Háza), illetőleg a társaság tulajdonában álló átmeneti szállásként működő ingatlanok bérbeadói, bérleményszolgáltatási és kezelési feladatait.
A Bérleménykezelési Osztály  további tevékenységét képezi a kizárólagos önkormányzati tulajdonában álló, több mint nyolcvan lakóépület kezelése, üzemeltetése is, valamint a társasházi vagy szövetkezeti formában működő lakóépületekben lévő bérlemények kapcsán az önkormányzat, mint tulajdonos képviseletét.

Az ingatlanok rendeltetésszerű használatának, folyamatos jó műszaki állapotának és értékének megőrzése, fenntartása érdekében szükséges hibaelhárítási, karbantartási és felújítási munkálatok elvégzésére osztályunk külső vállalkozókat, gazdasági társaságokat bíz meg.

A fent megnevezett tevékenységet alapvetően az osztályunk keretében foglalkoztatott bérleménykezelő, hibafelvevő-nyilvántartó, illetőleg adminisztrátor munkakörben foglalkoztatott kollégák végzik, azonban a bérleménykezelői feladatok teljeskörű ellátásához a társaság egyéb szervezeti egységei szakmai segítséget is igénybe vesszük. A kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületekben dolgozó házfelügyelő, valamint ház-és járdatakarító kollégáink munkája teszi teljessé a Bérleménykezelési Osztály által nyújtott szolgáltatást.  
 


A Bérleménykezelési Osztály által leggyakrabban alkalmazott (hivatkozott) jogszabályok:

 • Törvények
  • 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
  • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
  • 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzatának rendeletei:
  • 36/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelet a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról
  • 17/2006. (V. 25.) önkormányzati rendelet a helyiségbérlet szabályairól

Az önkormányzati rendeletek elérhetőek a www.szombathely.hu honlapon Hivatal - Hatályos rendeletek útvonalon.