Ügyintézés

Hulladékgazdálkodási igazgatóság ügyeinek intézése:

Cégünk, a SZOVA Nonprofit Zrt. (székhelye: 9700 Szombathely, Boglárka u. 2.) az alábbi településeken végez közszolgáltatási tevékenységet:
  •  Szombathely
  •  Táplánszentkereszt
  •  Vasszécseny
Ürítési díjak Szombathelyen
Ürítési díjak vidéken

Kommunális szállítási napok Szombathelyen (klikk)
Kommunális szállítási napok vidéken (Táplánszentkereszt és Vasszécseny): hetente egy alkalommal, szerdán
A szelektív zsákos gyűjtés szombathelyi időpontjaiért és helyszíneiért kattintson ide, a vidéki helyszíneket és időpontokat pedig ide kattintva találja.
Kérjük, hogy a szelektív zsákokat összekötve helyezzék ki a gyűjtési napokon!

Ügyfélszolgálati ügyintézéshez szükséges dokumentumok.

Szerződéskötés

Új közszolgáltatási szerződés megkötésére az alábbiak szerint van lehetőség:

Új, nyilvántartásunkban nem szereplő ingatlanra beérkező hulladékszállítási igény esetében hulladékszállítási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi adat beérkezése után indulhat csak a szerződés előkészítése, valamint a szállítási igény járat számára történő továbbítása. Amennyiben valamennyi adat hiánytalanul beérkezik adott hét szerdáig, akkor a szállítás a beérkezést követő héten kezdődhet meg. Amennyiben az adatok csütörtökön vagy pénteken érkeznek be, úgy a szállítás csak a beérkezést követő 2. héttől kezdődhet meg.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy az úgynevezett „Oladi Plató” területén lévő utcák (Babér, Bors köz, Citrom, Csombor, Dr. Frank Kálmán, Dr. Pálos Károly, Gyömbér, Izsóp, Kapor, Kömény, Lendvai Ernő, Makkfa, Málna, Menta, Retek, Sáfrány, Szamóca, Tárkony, Torma, Zsálya) közül néhány utcában, ahol az utak műszaki állapota nem megfelelő, gépjárműveinkkel a házhoz menő hulladékszállítást nem tudjuk biztosítani.  Az ezen utcákban lakó ügyfelek számára gyűjtőpontokat, azokban az utcákban, ahol a biztosítani tudjuk a háznál történő ürítést, járatútvonalat jelöltünk ki. A járatok és gyűjtőpontok térképe itt megtekinthető. A gépjárművekkel nem megközelíthető utcákból a szállítási napokon a hulladékgyűjtő edények gyűjtőpontokra történő mozgatását a lakóknak kell megoldani A szolgáltatásnyújtás bővítésére vonatkozóan a helyszíni feltételeket időszakonként felülvizsgáljuk.

Új szerződés megkötését az alábbi dokumentumok kitöltésével is kezdeményezheti, elektronikus úton:

Letölthető nyomtatványok:
Lakossági hulladékszállítás-megrendelő
Intézményi hulladékszállítás-megrendelő
Egyéni vállalkozói hulladékszállítási-megrendelő
Céges hulladékszállítási-megrendelő
Kiskertes megrendelő
Társasházi megrendelő

Szerződés módosítás, illetve megszüntetés

Meglévő közszolgáltatási szerződésének módosítására, az alábbiak szerint van lehetőség:

Hulladékszállítást érintő (pl. edényméret, gyakoriság, szüneteltetés) szerződés módosítás esetén csak a módosítás beérkezését következő hónap 1. napjától, míg szerződés megszüntetésre csak a beérkezés hónapjának utolsó napjától van lehetőség. A változtatási kérelmet csak akkor tudjuk elfogadni, ha az az adott hónap 25. napjáig beérkezik. A 25-e után beérkező igényeket már csak a beérkezést követő 2. hónap első napjától tudjuk elfogadni.

A szerződést a Megrendelő a teljesítési cím alatti ingatlan végleges és teljeskörű megüresedése, vagy lebontása, a tulajdonos (használó) személyében történt változás, mint felmondási ok alapján mondhatja fel.

Szerződés módosítását, illetve megszüntetést az alábbi dokumentum kitöltésével is kezdeményezheti, elektronikus úton:

Letölthető nyomtatványok:
Lemondás lakóház megüresedése esetén
Szerződés lemondás - intézmény esetén
Szerződés lemondás - cég esetén
Meghatalmazás

Hulladékszállítást nem érintő adatokban történő módosításra hóközben is van lehetőség.

Szüneteltetés
 
A hulladékszállítás egyhuzamban legfeljebb fél év időtartamra szüneteltethető azon az ingatlanon, amelynek használója azon legalább 60 napig nem tartózkodik, és emiatt ott hulladék nem keletkezik.
Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetésének, szüneteltetésére jogosult, ha:
− az ingatlant 60 napot meghaladó időszakban nem lakja,
− az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, bárminemű
egyéb hasznosításra) nem használja,
− az ingatlanon hulladék nem keletkezik, illetve
− díjhátraléka nincs.
 
A Szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó igényét az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével köteles bejelenteni az Ügyfélszolgálat elérhetőségein keresztül személyesen vagy írásban. A megjelölt formanyomtatványon az Ügyfél köteles a szüneteltetés tényét nyilatkozattal alátámasztani, igazolni. A formanyomtatványt a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal megelőzően szükséges beadni, megjelölve a kívánt szünetelés időtartamát, amely fél évnél hosszabb nem lehet.
Szüneteltetést csak teljes hónapra lehet kérni, legkorábban a tárgyhónapot követő hónap első napjától.
A szüneteltetés meghosszabbítására vonatkozó igény legkésőbb 30 nappal a szüneteltetés leteltét megelőzően – a szüneteltetésre vonatkozó igény bejelentésének szabályai szerint – újra kezdeményezhető.
Kezdeményezés hiányában a szolgáltatás, a szüneteltetés előtti feltételekkel, újraindul.
 
Letölthető nyomtatványok:
Lakossági,
Cég, intézmény

Eseti megrendelés

Ezúton tájékoztatjuk, hogy szerződéses partnereink részére - a kommunális többlethulladék keletkezése miatt - a hulladéktároló edény soron kívüli ürítésének megrendelése kizárólag írásban történik.

A 770 literes edénynél kisebb űrtartalmú hulladéktároló tartályok ürítését csak járatnapokon végezzük. A 770 és 1100 literes edények ürítését járatnapon kívül is vállaljuk a díjtáblázatban
megállapított díjért.

A rugalmas és gyors ügyintézés lebonyolításához mellékleteként letölthető a „Hulladékszállítási eseti megrendelő” formanyomtatványunkat, melyet megrendelés esetén a hulladekgazdalkodas@szova.hu e-mail címre kérjük megküldeni szíveskedjen.

Letölthető nyomtatványok:
Eseti megrendelő

Edény bérlés
 
Társaságunknál lehetőség van mind a kommunális mind a szelektív hulladék gyűjtése céljából gyűjtő edényzet bérlésére.
 
Bérelhető edény méretek szelektív hulladék gyűjtésére:
  • 770 liter
  • 1100 liter
 
Bérelhető edény méretek kommunális hulladék gyűjtésére:
  • 770 liter
  • 1100 liter
  • toló tetős 5m3
 
Bővebb információért és árakról érdeklődhet telefonon a 06-94/900-475  3 melléken. (hétfőtől-péntekig 9:00-12:00-ig) vagy a  hulladekgazdalkodas@szova.hu email címen.
 
Megrendelés esetén minden esetben írásos megrendelés szükséges, ehhez az alábbi formanyomtatványokat szíveskedjen alkalmazni.

Letölthető nyomtatványok:
Céges edénybérleti megrendelő
Egyéni vállalkozói edénybérleti megrendelő
Társasház edénybérleti megrendelő
 
Írásos megrendelését a hulladekgazdalkodas@szova.hu e-mail címre várjuk.
 
Tájékoztatás számlázással kapcsolatban:
Cégünknél lehetőség van elektronikus számla kiállítására, amennyiben Önöknél lehetőség van elektronikus számla befogadására a mellékelt formanyomtatványt valamennyi adattal kitöltve és cégszerűen aláírva szíveskedjen visszaküldeni részünkre.
 
A kitöltött nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére várjuk vissza:
 
E-mail cím:
titkarsag@szova.hu
hulladekgazdalkodas@szova.hu
 
Postai úton:
SZOVA Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Boglárka utca 2.

E-számla (cégek, intézmények részére)

Tisztelt Ügyfelünk!

 
Tájékoztatjuk, hogy cégünknél lehetőség van elektronikus számla kiállítására, amennyiben Önöknél lehetőség van elektronikus számla befogadására a mellékelt formanyomtatványt valamennyi adattal kitöltve és cégszerűen aláírva szíveskedjen visszaküldeni részünkre.
 
A kitöltött nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére várjuk vissza:
 
E-mail cím:
titkarsag@szova.hu
hulladekgazdalkodas@szova.hu
 
Postai úton:
SZOVA Nonprofit Zrt., 9700 Szombathely, Boglárka utca 2.


Továbbá tájékoztatjuk lakossági ügyfeleinket, hogy E – számlával kapcsolatban bővebb információért keressék fel a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. honlapját:  E-számla/Díjnet rendszer részletesen.