Parkolás

» Nem működik az automata, mit tegyek?
Az automatákon szereplő telefonszámon lehet a hibát bejelenteni, ahol kollégáink rögzítik a bejelentést, és azonnal intézkednek az automaták ellenőriztetéséről és javításáról. Ez nem mentesíti az ügyfelet a fizetés alól, egy másik azonos díjövezetbe tartozó automatából kell parkolójegyet váltani.

» Van érvényes mentességet igazoló engedélyem de az ellenőrzéskor nem volt látható, mit tegyek?
Az érvényes díjmentességet igazoló okirattal rendelkező személy mentesül a pótdíj megfizetése alól, ha a rendelet 9. § (4) bekezdésében foglaltaknak gondatlanságból oly módon tett részben eleget, hogy a díjmentességet igazoló engedély vagy egyéb – jogszabály alapján - díjmentességre jogosító okirat valamely adata nem volt ellenőrizhető, és az érvényes okiratot vagy engedélyt a pótdíjazás napjától számított 2 munkanapon belül az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában bemutatja.

» Hogyan tudom a pótdíjamat befizetni?

A befizetésre az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

  • ügyfélszolgálati iroda Szombathely, Kőszegi u. 11-17.
  • belföldi postautalvány
  • banki átutalás az OTP 11747006-20218924 számlaszámra.

Amennyiben belföldi postautalványon vagy banki utalással rendezi tartozását, kérjük, a közlemények rovatban szíveskedjen a gépkocsi rendszámát és a jegyzőkönyv sorszámát feltüntetni.

» Ha nem indul el a mobilparkolás mi a teendőm?
Ha a molbilparkolás nem indul el és nem kap visszaigazolást a parkolás elindulásáról, akkor a díjfizetést más módon pl. parkolójegy váltással kell rendezni.

» Nincs felfestve a parkolóhely kell -e parkolójegyet vennem?
Igen, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(V.10) sz. önkormányzati rendeletének területi hatálya a város közigazgatási területén belüli önkormányzati helyi közutakra, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl elzárt magánutakra, valamint terekre, parkokra és egyéb közterületekre terjed ki. Amennyiben a parkolást a KRESZ szabályai nem tiltják úgy a táblával jelölt parkolókban mindenhol fizetni kell.

» A befizetésem és a felszólító levelük kerülte egymást, mit tegyek?
Ha a csekk feladása a pótdíjazástól számított 15 naptári napon belül történt, akkor be kell mutatni a feladóvevényt az ügyfélszolgálati irodában, vagy másolatban el kell juttatni az üzemeltetőhöz, viszont ha 15 napon túl történt a befizetés úgy a különbözetet kell megtéríteni.

» A megvásárolt chipkártyám nem működik, mi a teendőm?
A meghibásodott kártyát amennyiben javítható úgy az ügyfélszolgálati irodánkban javítjuk, ellenkező esetben a vásárlástól számított 1 éven belül díjmentesen cseréljük. A meghibásodott kártyán lévő összeget csak olvashatóság esetén tudjuk rátölteni a javított, illetve a cserélt kártyára!

» Kérhetek-e számlát a parkolójegyről?
A SZOVA Nonprofit Zrt. által üzemeltett közterületi parkolóhelyeken és a magánparkolóinkban található parkolójegy-kiadó és díjfizető automaták által kibocsátott parkolójegyek megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) és (3) bekezdéseiben rögzített előírásoknak, ezért a parkolójegyek, mint nyugták – ÁFA-s számla kiállítása nélkül is – alkalmasak költségelszámolásra.
ÁFA-s számla igénylés módja, helye és határideje:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 163. § (2) bekezdés c) pontjának 2020. július 1-jén hatályba lépő változása értelmében a parkolójegy megváltása során megfizetett várakozási díjról, fizetési bizonylatról, illetve a díjfizetés nélküli várakozás esetén fizetendő várakozási- és pótdíjról számla kiállítására kizárólag a teljesítés, azaz a parkolójegy megváltása, illetve a várakozási- és pótdíj megfizetése napjától számított 8 napon belül van lehetőség, teljesítésenként külön-külön egyedi számlával.
Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti előírás betartása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében számla kiállítására vonatkozó igényeiket az alábbiak szerint szíveskedjenek Társaságunk részére bejelenteni:

  • Személyesen a 9700 Szombathely, Kőszegi u. 15. alatti Ügyfélszolgálati irodában, legkésőbb a parkolástól vagy pótdíjfizetéstől számított 8. napig,
  • Társaságunk székhelyére (9700 Szombathely, Boglárka u. 2.) postai úton megküldött írásbeli kérelemben - megjelölve benne a számlát igénylő személy nevét, címét és adószámát - a kérelemnek a parkolástól vagy pótdíj megfizetése napjától számított 3. napig meg kell érkeznie Társaságunkhoz.

Valamennyi, a számlázással érintett eredeti parkolójegyet szíveskedjenek az ügyintézésre magukkal hozni, illetve írásbeli kérelmükhöz mellékelni – felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eredeti parkolójegyeket a számla kiállítását követően Társaságunk nem szolgáltatja vissza.
A kiállított számlá(ka)t munkatársaink személyes ügyintézés esetén azonnal átadják Ügyfeleinknek, míg postai úton benyújtott kérelmek esetén a számlák megküldésére a kiállítást követő 5 napon belül kerül sor, postai úton az igénylő személy részére.
Gyűjtőszámla alkalmazása:
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunknál lehetőség van az ÁFA tv. 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyűjtőszámla alkalmazására. Gyűjtőszámla esetén az adott naptári hónapra vonatkozóan megváltott valamennyi parkolójegyről, illetve megfizetett várakozási díjról egy számla kerül csak kiállításra, mely Ügyfeleink számára is megkönnyíti az ügyintézést és a könyvelést.
Gyűjtőszámla esetén a számla kiállítására vonatkozó igényt:
-    személyes ügyintézés esetén a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig
-    míg postai úton beküldött kérelem esetén a tárgyhónapot követő 3. napig lehet bejelenteni.
A számlák igénylésére és kiállítására vonatkozóan egyebekben a fenti előírások az irányadóak.
Gyűjtőszámlák kiállítására kizárólag erre vonatkozó egyszeri előzetes írásbeli megállapodás alapján van lehetőség. A megállapodás aláírására személyes ügyfélszolgálatunkon a számla kiállítását megelőzően, illetve postai úton a Számlaigénylőnek Társaságunk által kiküldött és a Számlaigénylő által aláírt megállapodás Társaságunkhoz történő visszaküldésével kerülhet sor.
Amennyiben kérdés vetődne fel a megállapodás megkötése előtt, annak előkészítése érdekében szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot a parkolas@szova.hu e-mail címen.
 
» Az automatába nem lehet pénzt bedobni, „GSM Start” szöveg van a kijelzőn, mit tegyek?
Az új automaták távfelügyeleti rendszerrel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az automatának közlendője van a központ felé (pl. ürítést követően, hibajelzéskor, figyelmeztetés küldésekor), akkor GSM kapcsolaton keresztül küldi be a szükséges információt a központi számítógépnek. Ez a művelet hozzávetőleg 0,5 percet vesz igénybe. Ilyenkor, ha a kijelzőn „Kérjük fizessen” felirat olvasható, akkor lehet a vásárlást megkezdeni, illetve folytatni.